Tin mới
Sơ kết giai đoạn I Dự án "Xây dựng hệ thống quản lý dân cư"
Sơ kết giai đoạn I Dự án "Xây dựng hệ thống quản lý dân cư"
Sáng 02/04/2014, tại Hải Phòng, Tổng cục cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an đã sơ kết giai đoạn I và triển khai mở rộng dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” sử dụng tín dụng ưu đãi của chính phủ H...
Đối tác
bea
RSA
symantec
Doi tac