Tin mới
HiPT xây dựng phần mềm cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
HiPT xây dựng phần mềm cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Ngày 20/8/2014, tại Văn phòng Hà Nội của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quản lý hội viên đã có buổi làm việc chính thứ...
Đối tác
bea
RSA
symantec
Doi tac